Месингана спојка

Изработени по сите стандарди ISO 9001:2008 како и ISO 14001:2004; 

Сигурни и квалитетни производи;

Димензии во коишто се изработува се 1/2'', 3/4'',1'', 5/4'',6/4'',2'', 2 1/2'', 3'' 

Наменети за сопојување на PE црева и добивање високо квалитетен спој помеѓу цревата.  

 

Powered by Net Architecture